Wat de cao-afspraken voor jou betekenen

Op 1 november 2018 hebben de minister van Justitie en Veiligheid, de korpschef en de voorzitters van de politievakorganisaties de cao 2018-2020 ondertekend. Er is gelijk hard gewerkt aan de uitvoering van de afspraken. Medewerkers en organisatie hebben de effecten daarvan al kunnen merken. Al direct na ondertekening zijn de verhoogde salarissen - met terugwerkende kracht vanaf juli 2018 - uitgekeerd, evenals de eerste eenmalige uitkering van € 400 bruto voor 2018. De tweede eenmalige uitkering van € 400 is in januari van dit jaar uitgekeerd. Vanaf juli 2019 krijgen alle medewerkers 2% salarisverhoging. Daarnaast is er onder andere overgangsbeleid vastgesteld voor allround politiemedewerkers (MBO4), worden dagroosters voortaan zeven dagen van tevoren vastgesteld, zijn er zelfscreeners beschikbaar gekomen, is er een handreiking nachtdienstontheffing en vervalt de regeling 1% meer werken voor medewerkers die vanaf 1 juli 2018 55 jaar of ouder zijn.

De minister en de voorzitters van de politievakorganisaties hebben recent vastgesteld dat we met de uitvoering van de cao-afspraken nog steeds op koers liggen. Een mooi moment dus om je door middel van dit e-magazine te informeren over deze koers: welke onderwerpen spelen nu? Wat is in ontwikkeling en wat is gerealiseerd? We doen dit aan de hand van de vijf thema’s: capaciteit en inzetbaarheid, kwaliteit en loopbaanperspectieven, VGW en duurzame inzetbaarheid, inkomen/vergoedingen en rechtspositie en georganiseerd overleg en arbeidsverhoudingen.

Je kunt alle relevante ontwikkelingen op het cao-dossier blijven volgen op de cao-intranetpagina

Daarnaast kun je alle relevante ontwikkelingen op het cao-dossier blijven volgen op de cao-intranetpagina. Voor een actueel totaaloverzicht van de voortgang van de uitvoering van cao-afspraken kun je ook kijken op het cao-dashboard. Heb je vragen of opmerkingen over de cao? Mail deze dan naar: cao@politie.nl.

Aan de tekst in dit e-magazine kunnen geen rechten worden ontleend.