Collega Andy

Wisselen tussen een executieve functie en een ATH-functie

Collega Andy

Wisselen tussen een executieve functie en een ATH-functie

We willen het voor executieve medewerkers makkelijker maken om te wisselen tussen executieve functies en ATH-functies. De medewerker kan bij een overstap van een executieve functie naar een ATH-functie de aanstelling voor de uitvoering van de politietaak (executieve status) behouden. Het uitgangspunt is dat de medewerker beschikbaar blijft voor de uitvoering van de politietaak en zijn of haar vakbekwaamheid behoudt. Deze executieve status blijft maximaal vijf jaar gehandhaafd. Aan het einde van deze periode maakt de medewerker een definitieve keuze.

Collega Andy

Andy is 48 jaar, getrouwd en heeft twee kinderen. Andy werkt al 26 jaar bij de politie en is nu operationeel specialist B. Na 26 jaar vraagt hij zich af hoe hij zijn loopbaan bij de politie verder wil invullen. Graag wil hij ook een andere kant van de organisatie ervaren. Hij besluit te solliciteren op een vacature voor beleidsadviseur. Het betreft een rol welke totaal anders is dan hij gewend was maar waarbij zijn ervaring uit de praktijk goed van pas komt. Dat is precies wat hij wil: zich verder ontwikkelen en vanuit zijn praktijkervaring de aansluiting vinden in het beleid.

Omdat Andy nog niet zeker weet of hij een definitieve overstap wil maken naar een ATH-functie maakt hij gebruik van de mogelijkheid om voor de periode van maximaal vijf jaar zijn executieve status te behouden. Hiervoor moet hij elk jaar een bepaald aantal diensten bij een (basis)team draaien. Als ook de verplichte trainingsuren RTGP, FVT, rijvaardigheid en profcheck doen. Andy heeft met zijn leidinggevende van het basisteam waar hij vandaan kwam afgesproken dat hij de diensten daar mag draaien. Hij hoeft hierdoor niet meer ingewerkt te worden en kan dan op momenten zoals een evenement direct bijspringen. Daarnaast is het voor hem en de beleidsafdeling waar hij aan het werk gaat een prettig idee dat hij zijn binding met de werkpraktijk behoudt.