Zelfroosteren

‘Zelfroosteren kan bijdragen aan een betere balans tussen werk en privé’, valt er te lezen in de nieuwe cao. Daarom is er afgesproken om zelfroosteren ‘te versterken en zo breed mogelijk in te voeren’. Wat kunnen we verwachten?

Status invoering zelfroosteren

Rond de zomer heeft elke eenheid een ingerichte proeftuin Anders Roosteren. De proeftuin beschikt over een team van ondersteuners uit de bedrijfsvoering die teams op weg helpen die met zelfroosteren aan de slag willen. Daarvoor is een handreiking gemaakt. Verwachting is dat aan het einde van het jaar drie teams per eenheid zijn begonnen met zelfroosteren. De ervaringen worden gemonitord en geëvalueerd. Meedoen aan zelfroosteren is overigens vrijwillig en wordt niet verplicht.

Is zelfroosteren dé oplossing voor roosterdruk?

Ja én nee. Roosterdruk ontstaat door te veel werk, te weinig mensen en te weinig tijd. Dat probleem los je op door prioriteiten te stellen en niet alleen met zelfroosteren. Tegelijkertijd ontstaat roosterdruk ook door te weinig ruimte voor de combinatie van werk en privé. Met zelfroosteren kun je wél meer flexibiliteit bereiken. Ook ervaren collega’s een opgelegd rooster anders, dan wanneer ze er zelf op hebben ingetekend.

Wat kunnen we verwachten?

Rond de zomer heeft elke eenheid een ingerichte proeftuin Anders Roosteren. Elke proeftuin beschikt over een team ondersteuners uit de bedrijfsvoering. Zij helpen teams op weg die aan de slag willen. De verwachting is dat aan het einde van het jaar drie teams per eenheid zijn begonnen. De ervaringen worden gemonitord en geëvalueerd. Meedoen is vrijwillig.

Wat zijn de voordelen?

Medewerkers kijken samen naar de behoeftes van een team, zien de knelpunten liggen en lossen die vervolgens samen op. Het team neemt zelf meer verantwoordelijkheid. Leidinggevenden moeten het werk in beeld brengen en maatwerk toestaan. Nieuwe applicaties moeten specifieke wensen verwerken. Je kunt bijvoorbeeld een puntentelling hanteren. Vangt iemand de dienst van een zieke collega op, dan levert dat punten op. Ook kan een team besluiten dat een nachtdienst extra punten oplevert. Mensen met veel punten zullen bij de volgende hulpvraag worden ontzien.

Wat bieden de proeftuinteams?

Beginnen met zelfroosteren kost operationele capaciteit. Het proeftuinteam helpt met tools en tips. Die begeleiding duurt drie tot vier maanden. De tool die wordt gebruikt, is overigens een tijdelijke oplossing. In 2021 worden BVCM en alle capaciteitsmanagementsystemen vervangen door één integraal systeem met applicaties voor zelfroosteren.

Wat zijn de grootste misverstanden over zelfroosteren?

Dat je er wel bent door een Excel-lijstje op te hangen waarop iedereen zijn wensen intekent. Zo simpel is het niet. Het is belangrijk dat het rooster aansluit bij de capaciteitsvraag van het team en geen individueel wensenrooster wordt. Een tweede misvatting is dat zelfroosteren een wondermiddel is. Sommige teams die zijn begonnen, zijn alweer gestopt. Meestal werd zelfroosteren te snel ingevoerd en beschikte men niet over de juiste hulpmiddelen. Om zelfroosteren succesvol te laten zijn gelden randvoorwaarden. Prioriteren is de eerste. Dat moeten teamchefs doen, maar ook moeten politiechefs duidelijke afspraken maken met burgemeesters en het openbaar ministerie over personele inzet. Als vooraf geen duidelijke keuzes worden gemaakt, blijft de werkvoorraad te groot. En misschien wel het belangrijkste: zowel de leidinggevende als de werknemers moeten geloven in zelfroosteren.

Het artikel 5 vragen over zelfroosteren is tevens verschenen in het Personeelsblad 24/7 – juli 2019.