Uitwerking, invoering en toepassing van afspraken

Uitwerking, invoering en toepassing van afspraken

Politie en vakorganisaties overleggen met elkaar over de uitvoering van de plannen. Afgesproken is dat het uitbetalen van de eenmalige uitkering van 1 januari 2018 en de salarisverhoging per 1 juli 2018 worden uitbetaald bij het salaris van november.


Er komen bijzondere commissies waarin in ieder geval de vakorganisaties en de eenheidsleiding zitten. In deze commissies wordt de toepassing van de arbeidsvoorwaarden en rechtspositie, de uitvoering van cao-afspraken en de afspraken voor het verbeteren van de politieorganisatie gemonitord.


De korpschef, voorzitters van de vakorganisaties en de minister bespreken elke vier maanden met elkaar de voortgang van de uitwerking van de afspraak uit dit cao-akkoord en de voortgang van het Strategisch Beraad.

Meer weten?

Bekijk hier het volledige cao-akkoord. Heb je vragen? Kijk dan eerst bij de veelgestelde vragen en antwoorden op intranet. Staat je vraag er niet tussen? Stuur dan een e-mail naar cao@politie.nl.Bekijk voor extra informatie ook de vragen en antwoorden die de vakorganisaties hebben opgesteld:

ACP

NPB

VMHP

ANPV

Aan de tekst in dit e-magazine kunnen geen rechten worden ontleend.