Pagina 2

Een nieuwe driejarige politie cao
Introductie bij dit e-magazine

Pagina 4

Inkomen
Structurele loonsverhoging en eenmalige uitkering

Pagina 5

Capaciteit en inzetbaarheid
Extra middelen voor het oplossen van capaciteitsproblemen

Pagina 6

Kwaliteit, loopbaan en onderwijs
Afspraken over loopbaanpaden en onderwijs

Pagina 7

Veilig en gezond,
duurzaam inzetbaar

Blijvende aandacht voor veiligheid en gezond werken

Pagina 8

Samen werken
Samen werken aan een betere organisatie

Pagina 9

Afspraken
Uitwerking, invoering en toepassing van afspraken

Aan de tekst in dit e-magazine kunnen geen rechten worden ontleend.