Structurele loonsverhoging en eenmalige uitkering

Inkomen

Binnen de looptijd van de cao krijgen medewerkers drie keer een structurele loonsverhoging en twee keer een eenmalige uitkering van € 400 bruto.

Daarnaast wordt vanaf 2019 de eindejaarsuitkering met 0,33 procent verhoogd tot 8,33 procent van het salaris. In drie jaar tijd stijgt het inkomen hierdoor structureel met meer dan 8 procent. Deze verhogingen werken ook door in de pensioenopbouw, het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering.

Eenmalige uitkeringen € 400

Voor de eenmalige uitkering van 1 januari 2018 gelden peildata, namelijk dat je op 1 januari 2018 een aanstelling bij de politie had én op 1 november 2018 nog in dienst bent.

Voor de eenmalige uitkering van 1 januari 2019 geldt de peildatum dat je op 1 januari 2019 een aanstelling bij de politie moet hebben.

Voor de eenmalige uitkeringen geldt tevens dat je het bedrag van € 400 bruto ontvangt bij een dienstverband van 36 uur of meer. Voor wie 40 uur werkt, is het dus ook € 400 bruto. Wie minder dan 36 uur werkt, krijgt het bedrag naar rato uitgekeerd.

Gratificatie ambtsjubileum 45 jaar

Medewerkers die op 1 januari 2018 45 jaar of meer in dienst zijn, krijgen een diensttijdgratificatie van een half bruto maandsalaris. Medewerkers die hun 50-jarige dienstverband al hebben gevierd, ontvangen alsnog de gratificatie voor hun 45-jarig ambtsjubileum.

Wet Normering Topinkomens

De Wet Normering Topinkomens (WNT) geldt formeel alleen voor topfunctionarissen. Bij de politie zijn dit de leden van de korpsleiding. De politie gaat de WNT-norm voor iedereen bij de politie hanteren. Daarom worden de WNT-norm en de toepassing daarvan vastgelegd in de rechtspositie.

Aan de tekst in dit e-magazine kunnen geen rechten worden ontleend.